Blog single photo

Et protein som drar bremsen på nerveveksten - Phys.org

Denne figuren viser nevroner (som er blitt farget) og deres forlengelser i hjernevevet til en mus. De tynne 'ledningene' i den nedre delen av bildet er såkalte aksoner. De overfører signaler fra den ene nevronen til den neste. DZNE-forskere har identifisert et protein som regulerer veksten av disse utvidelsene. Funnene er publisert i Current Biology. Kreditt: DZNE / Sebastian Dupraz              Under embryonal utvikling danner nerveceller lange, tynne forlengelser som leder opp det komplekse nettverket av hjernen. Forskere fra det tyske senteret for nevrodegenerative sykdommer (DZNE) i Bonn har nå identifisert et protein som regulerer veksten av disse utvidelsene ved å trekke i en brems. På sikt kan funnene deres bidra til å utvikle nye tilnærminger for behandling av ryggmargsskader. Studien er publisert i tidsskriftet Current Biology.                                                       Neuroner overfører elektriske signaler i en tydelig definert retning. De sies å være "polarisert." Hver nevron mottar signaler og videresender dem via en lang forlengelse, det såkalte axon, til neste celle. Hos mennesker kan aksoner i ryggmargen bli over en meter lang. Er det mulig å stimulere dette imponerende vekstpotensialet etter ryggmargsskader? "For å svare på dette spørsmålet, må vi først forstå de molekylære prosessene som ligger til grunn for embryonal utvikling," sier prof. Frank Bradke, gruppeleder på DZNEs Bonn-nettsted og leder av studien. Han og kollegene har nå kommet et skritt nærmere dette målet ved å undersøke nevronvekst i mus og cellekultur. Et allsidig protein I sentrum av den nåværende studien er et protein kalt RhoA, en jack-of-all-handel blant molekyler. RhoA samhandler med mange proteinpartnere og har forskjellige funksjoner i et stort utvalg av celler. Imidlertid hadde den nøyaktige funksjonen i nevronene ennå ikke blitt bestemt. "I lang tid trodde man at RhoA ville bestemme polariteten til nevronet og dermed velge posisjonen til dannelse av akson i cellen," forklarer Bradke. Den nåværende studien viser at dette ikke er tilfelle: RhoA har lite å gjøre med cellepolaritet og aksonspesifikasjon. Snarere kommer RhoA inn i spillet først etter at aksonet er dannet og regulerer utvidelsen via en molekylær kaskade. Denne innsikten kan være viktig for nye behandlingsformer. "Manipulering av RhoA-signalveien bør dermed bare påvirke veksten av nervefibrene uten å forstyrre cellenes interne organisering," sier Bradke. Regulering av cytoskjelettet Som alle andre celler har nevroner et slags skjelett som gir dem struktur. Bradke og kollegene demonstrerte at RhoA aktiverer en molekylær signalvei som direkte retter seg mot cytoskjelettet. RhoA begrenser aksonal forlengelse ved å begrense fremskrittet av såkalte mikrotubuli�cytoskeletale byggesteiner som er nødvendige for aksonstabilisering int i vekstsonen til aksonet. "Ved embryonal utvikling er en slik vekstbrems sannsynligvis nødvendig for å koordinere forskjellige utviklingsprosesser. En nøyaktig forståelse av dens molekylære basis kan nå bidra til å fremme forskning på ryggmargsregenerering etter skade. Til dette må bremsen frigjøres, "sier Dr. Sebastian Dupraz, hovedforfatter av studien og en postdoktor i Bradkes laboratorium. "Den molekylære kaskaden vi har identifisert, påvirker direkte cytoskjelettet til aksonet og gir dermed et godt utgangspunkt for terapeutiske strategier." I en tidligere studie identifiserte Bradkes team at en gruppe proteiner “cofilin / ADF” -familien� også spiller en viktig rolle for aksonveksten. Til syvende og sist virker både RhoA og cofilin / ADF-proteiner på aksonets cytoskelett, om enn på forskjellige måter. Begge veier kan være potensielle mål for fremtidig behandling.                                                                                                                                                                   Mer informasjon: RhoA kontrollerer Axon Extension Independent of Specification in the Developing Brain, Sebastian Dupraz et al., Current Biology (2019), DOI: 10.1016 / j.cub.2019.09.040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sitering:                                                  Et protein som trekker bremsen på nerveveksten (2019, 31. oktober)                                                  hentet 1. november 2019                                                  fra https://phys.org/news/2019-10-protein-nerve-growth.html                                                                                                                                       Dette dokumentet er underlagt copyright. Bortsett fra enhver rettferdig omgang for privat studier eller forskning, nei                                             del kan reproduseres uten skriftlig tillatelse. Innholdet er kun gitt til informasjonsformål.                                                                                                                                Les merfooter
Top