Blog single photo

17 vitenskapelige "fakta" du kanskje har lært på skolen som ikke stemmer - Business Insider

Hvis du skulle arkivere i et klasserom og åpne notatboken din for naturfagsklasse i dag, kan emnet være litt annerledes enn da du gikk på skolen.  Vitenskap er et organ med kunnskap som stadig vokser og endres. Nye funn eller studier fører ofte til endringer i gamle teorier og noen ganger til og med ugyldiggjør dem helt. Det betyr at noen av "fakta" du lærte på skolen, ikke nødvendigvis er sanne lenger.  For eksempel så dinosaurer sannsynligvis ikke ut som læreboken din skildret dem. Opprinnelsen til Homo sapiens er ikke så ryddig som tidslinjen du kanskje har lært. Og mange av ernærings- og treningsveiledningene fra helseklassene dine har blitt debunkert.  Her er noen vitenskapsfakta du kan ha lært på skolen som ikke er sanne lenger. Les merfooter
Top