Blog single photo

Bro mellom kvantemekanikk og generell relativitet er fortsatt mulig - Phys.org

Eksperimentelt diagram for testing av gravitaty indusert dekoherens av sammenfiltring. Kreditt: levert av University of Science and Technology of China              Kvantemekanikk og den generelle relativitetsteorien danner grunnfjellet for den nåværende forståelsen av fysikk - selv om de to teoriene ikke ser ut til å fungere sammen. Fysiske fenomener er avhengige av bevegelsesforhold mellom den observerte og observatøren. Enkelte regler stemmer på tvers av typer observerte objekter og de som observerer, men disse reglene har en tendens til å brytes ned på kvantenivå, der subatomære partikler oppfører seg på underlige måter.                                                       Et internasjonalt team av forskere utviklet et enhetlig rammeverk som ville redegjøre for dette tilsynelatende bruddet mellom klassisk og kvantefysikk, og de satte det på prøve ved hjelp av en kvantesatellitt kalt Micius. De publiserte resultatene som utelukker en versjon av teorien sin 19. september i Science. Micius er del av et kinesisk forskningsprosjekt kalt Quantum Experimental at Space Scale (QUESS), der forskere kan undersøke forholdet til kvante- og klassisk fysikk ved hjelp av lyseksperimenter. I denne studien brukte forskerne satellitten til å produsere og måle to sammenfiltrede partikler. "Takket være de avanserte teknologiene som ble gjort tilgjengelig av Micius, klarte vi for første gang i menneskehetens historie å utføre et meningsfullt kvanteoptisk eksperiment som tester den grunnleggende fysikken mellom kvanteteori og tyngdekraft," sa Jian-Wei Pan, papirforfatter og direktør for CAS-senteret for fremragende forskning i kvanteinformasjon og kvantefysikk ved University of Science and Technology of China Teorien Pan og teamet testet var at partiklene ville dekomponere fra hverandre når de passerte gjennom separate gravitasjonsregioner på jorden. De forskjellige gravitasjonstrekkene ville tvinge et kvanteinteraksjon som oppførte seg som klassisk relativisme ville the partikkelen i mindre tyngdekraft ville bevege seg med mindre begrensning enn den med sterkere tyngdekraft. I følge Pan prøver denne "hendelsesformalismen" å presentere en sammenhengende beskrivelse av kvantefelt slik de eksisterer i eksotisk romtid, som inneholder lukkede tidlignende kurver, og vanlig romtid, som oppfører seg under generell relativitet. Hendelsesformalisme standardiserte atferd på tvers av kvante- og klassisk fysikk. "Hvis vi observerte avviket, ville det bety at hendelsesformalismen er korrekt, og vi må revidere vår forståelse av samspillet mellom kvanteteori og gravitasjonsteori vesentlig," sa Pan. "I eksperimentet utelukket vi imidlertid den sterke versjonen av hendelsesformalisme, men det er andre versjoner å teste." Forskerne så ikke partiklene avvike fra de forventede interaksjonene spådd av kvanteforståelsen av tyngdekraften, men de planlegger å teste en versjon av teorien deres som gir mulighet for litt mer fleksibilitet. "Vi utelukket den sterke versjonen av hendelsesformalisme, men en modifisert modell er fortsatt et åpent spørsmål," sa Pan. For å teste denne versjonen vil Pan og teamet lansere en ny satellitt som går i bane 20 til 60 ganger høyere enn Micius for å teste et bredere tyngdekraftfelt.                                                                                                                                                                   Mer informasjon: "Satellittesting av en gravitasjonsmessig indusert kvantedekoherensmodell" Science (2019). science.sciencemag.org/lookup/ � 1126 / science.aay5820                                          Levert av University of Science and Technology of China                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sitering:                                                  Bro mellom kvantemekanikk og generell relativitet er fremdeles mulig (2019, 19. september)                                                  hentet 20. september 2019                                                  fra https://phys.org/news/2019-09-bridge-quantum-mechanics-relativity.html                                                                                                                                       Dette dokumentet er underlagt copyright. Bortsett fra enhver rettferdig omgang for privat studier eller forskning, nei                                             del kan reproduseres uten skriftlig tillatelse. Innholdet er kun gitt til informasjonsformål.                                                                                                                                Les merfooter
Top